Minggu, 04 November 2012

(20 F) Imam As-Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin Azmatkhan

Ditulis oleh:

Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan adalah anak ke-6 dari Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan, dia adalah seorang Raja Ke-3 di Ksultanan Nasarabad India Lama, naik tahta setelah wafatnya sang ayah, yaitu pada tahun 696 Hijriah.1

NASAB LENGKAP

Nasab lengkapnya adalah Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Shohib Marbath bin Ali Khali' Qasam bin Alwi Shohib Bait Jubair bin Muhammad Maula Ash-Shouma'ah bin Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja'far Shodiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Wa Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad.2  

JABATAN

Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Azmatkhan adalah Raja Kesultanan Nasarabad India Lama.  

NAMA ANAK AHMAD SYAH JALALUDDIN AZMATKHAN

Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan memiliki 19 anak, yaitu:

1.             Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra  (Leluhur Walisongo, keturunannya menyebar di Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara, Wafat di Wajo, Sulawesi Selatan,w.760 H).
2.             Maulana Isa
3.             Qamaruddin
4.             Majiduddin
5.             Tsanauddin
6.             Sultan Sulaiman Al-Baghdadi
7.             Ali Nuruddin Syah
8.             Husain Khalifatullah Syah
9.             Syaikh Muhammad Ariffin Syah
10.          Muhyiddin Syah
11.          Ali Syahabuddin Umar Khan
12.          Abdullah Syah
13.          Alwi Quthbuddin
14.          Jalaluddin Abdullah
15.          Hasanuddin
16.          Aliyyuddin
17.          Qadir Binaksah
18.          Syarifah Alawiyyah
19.          Qoimuddin 3

WAFAT


Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan meninggal dan dimakamkan Haedarabad, berdekatan dengan  Kota Ahmadabad, Republik India, tahun 711 H. Dan jenazahnya disholati dan diantarkan oleh ribuan rakyat India.


FOOTNOTE:

1.             As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan, Al-Mausuu'ah Li Ansaab Itrati Al-Imam Al-Husaini, Jakarta: Penerbit.Madawis, 2011, hlm. 45
2.             Aburumi Zainal & Zainal ‘Abidin Assegaf, Sejarah dan Silsilah Dari Nabi Muhammad ke Walisongo, Jakarta: Penerbit Yasrim, 2000, halaman 38.
3.             As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan, Al-Mausuu'ah Li Ansaab Itrati Al-Imam Al-Husaini, Jakarta: Penerbit.Madawis, 2011, hlm. 45-149


DAFTAR PUSTAKA:

1.             Aburumi Zainal & Zainal ‘Abidin Assegaf, Sejarah dan Silsilah Dari Nabi Muhammad ke Walisongo, Jakarta: Penerbit Yasrim, 2000 
2.             As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan, Al-Mausuu'ah Li Ansaab Itrati Al-Imam Al-Husaini, Jakarta: Penerbit.Madawis, Cetakan 1, 2011