Jumat, 02 November 2012

(9A) Imam 'Isa Ar-Rumi

  1. Rasulullah berputeri:
  2. Fathimah Az-Zahra, berputera
  3. Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, berputera:
  4. Imam Ali Zainal Abidin, berputera:
  5. Imam Muhammad Al-Baqir, berputera:
  6. Imam Ja'far Shodiq, berputera:
  7. Imam Ali AL-Uraidhi, berputera
  8. Imam Muhammad An-Naqib, berputera:
  9. Imam Isa Ar-Rumi

Beliau seorang imam yang sempurna,terpuji menjga keturunan, langkahnya pun selalu menjaga nama baik keluarga,ini permata bagi keluarga Al-Husaini (cucu rasulullah saw),Ahlak dan kepribadiannya yang tinggi ke-sederhanaan membuat beliau tidak banyak literatur, yang tertulis namun ada dalam satu kitab Umdatul karya; Sayyid ibnu Ambah mengatakan ; "Bahwa Isa bin Muhammad adalah pemimpin para saadah di kala itu, Beliau juga di sebut Ar'Rumi" kulit beliau kemerahan seperti orang rum,beliau banyak menikah sehingga memiliki hampir tiga pulu putra dan lima orang putri, kediaman terakhir beliau di Basrah.
Anak-anaknya ; Ahmad Al-Muhajir