Senin, 10 Juni 2013

101 Ulama Sumatera Selatan


Oleh:
Al-Mursyid Syekh Mufti Pangeran Panghulu Nata Agama As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan Al-Hafizh

Dirangkum dari Buku 101 Ulama Sumsel Riwayat Hidup dan Perjuangannya, Karya Kemas H. Andi Syarifuddin, S.Ag dan H.Hendra Zainuddin. M.Pd.I, Penerbit Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, 2012, Cetakan 1

DAFTAR 101 ULAMA SUMATERA SELATAN
001. Sunan Candi Walang,
002. Sunan Kebon Gede,
003. Sunan Lembang,
004. Sunan Ternate,
005. Tuan Tanjung Idrus Salam,
006. Tuan Umar Baginda Saleh,
007. Puyang Luke,
008. Sayyid Mustafa Assegaf,
009. Faqih Jalaluddin,
010. Ki Jaya Laksana,
011. Buyut Feqeh,
012. Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani,
013. Syekh Syihabuddin Al-Jawi Al-Palimbani,
014. Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Palimbani,
015. Kemas Fakhruddin
016. Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah
017. Kiranggo Wiro Sentiko
018. Sayyid Abdurrahman Maula Taqoh
019. Datuk Muhammad Zen
020. Datuk Muhammad Akib
021. Kemas HM. Said
022. Kemas Muhammad bin Ahmad
023. Pangeran Kramo Jayo
024. Sayyid Muhammad Arif Jamalullail
025. Sayyid Hasyir Jamalullail
026. Syekh Abdullah bin Ma'ruf
027. Pangeran Syarif Ali BSA
028. Ki Rangga Satca Nandita
029. Sayyid Ahmad Jamalullail
030. Pangeran Penghulu Nata Agama Akil
031. Pangeran Penghulu Nata Agama Fakhruddin
032. Pangeran Penghulu Nata Agama Muhammad Akib
033. Pangeran Surya Kusuma Alim Muhammad Arsyad
034. Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi
035. Habib Ibrahim bin Yahya
036. Habib Alwi bin Ahmad Alkaf
037. Khatib Muhammad Jamalullail
038. Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah
039. Habib Abdurrahman Al-Munawwar
040. Kiagus H.A. Malik Imam
041. Pangeran Penghulu Nata Agama Mustafa
042. Masagus  Marogan (Ki Marogan)
043. Ki Delamat
044. Sayyid Bakri Jamalullail
045. Sayyid Junaid Jamalullail
046. Hoofd Penghulu Abdurrahman
047. Kiagus Ahmad
048. Syekh Kemas Muhammad Azhari
049. Ki Pedatuan
050. Kemas H. Abdullah Umar
051. Hoofd Penghulu Kiagus Muhammad Yusuf
052. Kiagus H. Muhammad Azhari Imam
053. Ki Kemas H. Umar
054. Ki Kemas H. A. Roni Azhari
055. Hoofd Penghulu Kiagus H. Nang Thoyib
056. KH. Abu Bakar Bastari
057. Sayyid Muhsin Al-Musawwa
058. Ki Kemas H. Muhammad Yunus Al-Hafizh
059. KHA. Rasyid Shiddiq Al-Hafizh
060. Ki Kemas H. Ismail Umary
061. Ki Kiagus H. Muhammad Sjadjari
062. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri
063. Ki Kemas H.M.Zen Mukti
064. Tuan Haji Husain
065. KH. Mallawie Husien
066. H. Ahmad Khatib Penghulu
067. Sayyid Salim Jamalullail
068. Kemas Hasan Umary
069. KH. Anwar Kumpul
070. Habib Abdullah bin Idrus Shahab
071. Habib Ali Jenggot Abang
072. KH. Ahmad Azhary
073. Habib Abdullah Al-Madihij
074. KH. Hasan Kolai
075. Ki Masagus H. Husin Abu Manshur
076. Kiagus H. Abdul Hamid Imam
077. Ki Masagus H. Abdul Hamid Omang
078. Kiai Cek Kuyung
079. Kiai Cek Ming
080. Kemas Muhammad Dahlan Umary
081. Drs.KH.Husin Abdul Mu'in
082. Ki R.H.Ahmad
083. Muallim Nang
084. KH. Daud Rusydi
085. KH. NangTjik Al-Karmani
086. Kiagus Ishak Imam
087. Kiagus H. Mat Tjik Rosyad
088. KH. Abu Nawar
089. KH. Abdurrahman Zubair
090. Habib Muhammad Syekh Abu Bakar
091. Ki Matcik Akhir
092. KHA. Malik Tadjuddin
093. KH.A. Sjazili Moesthofa
094. Prof.Dr.KHO. Gadjahnata
095. KH. Muhammad Zen Syukri
096. Drs. Kemas A. Rahman Ismail
097. Kemas H. Ibrahim Umary
098. KH. Muslim Anshori, BA
099. Drg. H. Muhammad Syamsu Assegaf
100. Kemas H. Muhammad Salim Umary
101. KH. Ali Umar Thayyib

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin bersama Yusril Ihza Mahendra dan para peserta bedah buku 101 Ulama Sumsel